Logo

Büyük Günahlar, Yedi Kebâir Günahlar

Menü
nedir.top / Konular / Büyük Günahlar Nedir? Ana Sayfa Sayfa Hakkında Konular İletişim
Büyük günah demek olan "kebire", sözlükte "maddi veya manevi bakımdan büyük olmak" anlamına gelen kebr (kiber) kökünden türemiş bir isimdir. "Büyük günah" mânasında kullanılan kebire (çoğulu kebâir), farklı tanımlarının ortak noktaları dikkate alınıp "dinen yasaklandığı konusunda kesin delil bulunan ve hakkında dünyevi veya uhrevi ceza öngörülen davranış" şeklinde tanımlanabilir. Bunun dışında kalan kötü davranışlara da sagire (küçük günah) denir.

Israrla işlenen küçük günahın büyük günaha dönüşeceği telakkisi genellikle kabul görmüştür. Kur'an'da daha çok "zenb, ism, fısk, isyan" kelimeleriyle ifade edilen günahın büyük ve küçük olabileceği belirtilir. İlgili âyetlerde açıklandığına göre büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde küçük günahlar affedilir (Nisâ, 4/31). Allah'a iman edip tevekkülde bulunanlar büyük günah ve hayâsızlıktan kaçınırlar (Şûrâ, 42/36-37). Ayrıca âyetlerde, âhirette insanlara verilecek olan amel defterinin küçük büyük bütün günahları kapsayıp ortaya koyacağı anlatılır (Kehf, 18/49).

Yedi Kebâir Günahlar

Büyük Günahlar 1. Allah ‘a (c.c) şirk koşmak. “Allah adına doğru olmayan sözler söylemek”.
2. Sihir, büyücülük, yalan yere muska yapmak.
3. Haksız yere bir insanı öldürmek.
4. Faiz yemek.
5. Kimsesiz yetime ait olan malı yemek.
6. İslam uğruna yapılan savaştan kaçmak.
7. Namuslu bir kadına zina yaptığına dair iftira atmak.

 

Büyük Günahlar

 1. Allah'a ortak koşmak. (En büyük günahtır. Bunu işleyen Kelime-i Şehadet getirmeli yeniden dine dönmelidir.)
 2. Zina
 3. Haram para kazanmak.
 4. İçki ve benzeri uyuşturucu maddeler (sıvı gaz veya katı olabilir) kullanmak.
 5. Hırsızlık
 6. Adam öldürmek (Cinayet).
 7. Namuslu kadına zina iftirası atmak.
 8. Yalan şahitlik yapmak.
 9. Doğru şahitlikten kaçmak.
 10. Yalan yere yemin etmek.
 11. Gasp etmek.
 12. Faiz yemek veya faiz vermek.
 13. Rüşvet almak veya vermek.
 14. Anne-babaya karşı gelmek. (Ancak anne ve baba dine aykırı bir emir verirlerse onları dinlemezsiniz.)
 15. Akrabalarla ilişkiyi kesmek.
 16. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sözlerini reddetmek veya ona söz uydurmak.
 17. Namazları kılmamak.
 18. Oruç tutmamak.
 19. Zekat vermemek.
 20. Müsait olanın hacca gitmemesi.
 21. Ölçü ve tartıda hile yapmak.
 22. Sahabeye dil uzatmak.
 23. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in mucizelerini reddetmek.
 24. Sihir ve büyü yapmak.
 25. Hayvanlara eziyet etmek.
 26. Domuz eti yemek (Toynaklı veya geviş getirmeyen hayvanların etini yemek).
 27. Allah'tan gayrisi için kesilen hayvanı yemek. Leş yemek.
 28. Gıybet, iftira etmek.
 29. Yetim hakkı yemek.
 30. Kul hakkı yemek.
 31. Allah'tan ümit kesmek.
 32. Kumar oynamak.
 33. İsyan etmek.
 34. Yol kesmek, eşkıyalık. Mafyacılık.
 35. İntihar etmek.
 36. İnsanların namus ve iffetine küfretmek.
 37. Müslümana silah çevirmek. Bize silah çeviren bizden değildir buyurmuştur. Efendimiz.
 38. Stokçuluk yapmak.
 39. İnsanları aldatmak, kandırmak.
 40. Kötü bir çığır açıp insanları şerre yönlendirmek.
Büyük günahlar, sıralamış olduğum 40 tane ile sınırlı değildir.
Dinimiz hakkında doğru bilgiye ulaşmanın en sağlam yolu, Kuran'ı Kerim'i hatim etmek ve ayetleri doğru yorumlamak olur.

Asıl Kuran'ı Kerim zamanında Arapça, Farzça ve o zamanın lehçesi ile yazıldığı için, günümüzde yanlış mealleri bulunabiliyor. Kuran'ı Kerim'in mealini okurken dikkat etmeniz gereken en önemli husus, meali kimin yaptığıdır. Müslümanlık akıl ve mantık üzerine bir din olduğu için, sağlıklı bir insanın, yapılmış olan mealin doğru veya yanlış olduğunu kolaylıkla anlayabilir. Bu yüzdendir ki, dinimiz Müslümanlara kesinlikle "şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın" demiyor, doğruyu ve yanlışı yapmakta bizleri özgür bırakıyor.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen ilk vahiy:

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aleka’dan yarattı. Oku, Rabbin nihâyetsiz kerem sâhibidir. O, kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. (el-Alak, 1-5)