Logo

nedir.top

Menü
nedir.top / Konular Ana Sayfa Sayfa Hakkında Konular İletişim
İnternet, Google, Facebook'un hayatımızdaki yeri
İnternet İnternet bilginin en hızlı yayınlandığı ve yayıldığı ortamdır.

İnternet’e ilk adımımızı "Haber Siteleri" ile attığımızı söyleyebiliriz; artık gazete almadan haberleri takip edebiliyorduk. Ancak İnternet’i kullanmamızı tetikleyen asıl neden "Chat Siteleri" olmuştur.
Estetik Nedir?
Estetik Estetik, Yunanca duymak, algılamak ve duygu, duyum sözcüklerinden gelmektedir.

Estetik nedir? Bu soru, ilk bakışta kolay yanıtlanacak bir soru gibi görünebilir. Oysa insanoğlunun binlerce yıldan beri yanıt aradığı, belki de genel geçer, doğru bir tanımını asla bulamayacağını bilmesine rağmen aramaktan hiç vazgeçmediği en temel sorulardan birisi de estetiğin...
Estetik Bakış Nedir?
Estetik bakış Estetik bakış, etikle iç içe olan, etik bakıştan ayrı düşünülemeyecek bakıştır.

Eski Yunan’dan bu yana biliyoruz ki “bilgi” algıyla başlar. Başka bir deyişle, insan için olanaklı bilginin ilk aşaması, duyularımızdan elde ettiğimiz verilerdir.
Estetik Yaşantı ve Estetik Kaygı
Estetik yaşantı Estetik yaşantı, yalnızca sanattan ya da sanat eserlerinden kaynaklanan güzele, güzelliğe ilişkin duyguyu gündelik yaşamdaki diğer duygulardan, beğenilerden, hazlardan ayırmak, ayrı tutmak için kullanılan bir kavramdır.
Sanat mı, Zanaat mı?
Sanat Zanaat Genel anlamda sanat ya da zanaat, bir işi ustası, “ehli” gibi yapma çabası ve bu çaba sonunda da beğeni ile karşılanacak bir ürün verme becerisidir. Zanaat, insanın maddi gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş olarak da tanımlanabilir.
Yalan Nedir? Neden Yalan Söyleriz?
Yalan söylemek Her "doğru olmayan" söz yalan değildir. Yalan: Hata ve yanlış sözden ayrı, kandırma içeren bir eylemdir. Karşıdakini kandırmak amaçlı söylenmiş yanlış ifadedir. Aldatmak ve kandırmak ile yakın anlamdadır.
Okuryazarlık Nedir?
Okuryazarlık Okuryazarlık kavramı; ortaya çıkışından günümüze kadar incelendiğinde, kavramın pek çok aşamadan geçerek değişmiş ve gelişmiş olduğu görülür. Okuryazarlık kavramını; sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden soyutlayarak düşünmek mümkün değildir. Tarihsel olarak incelendiğinde okuryazarlığın, toplumun değişen bilgi gereksinimini yansıtacak şekilde sürekli genişlediği görülür.
Günah Nedir? Hangi davranışlarımız günahtır?
Günah Allah, insanları akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan aklı sayesinde düşünür, karar verir, iyiyi ve kötüyü ayırt ederek seçim yapar. Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır, ama insanın kendi özgür iradesiyle yaptığı seçimden de sorumlu tutmuştur. Çünkü insan, aklı olan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen bir varlıktır.
Büyük Günahlar, Yedi Kebâir Günahlar
Büyük Günahlar Büyük günah demek olan "kebire", sözlükte "maddi veya manevi bakımdan büyük olmak" anlamına gelen kebr (kiber) kökünden türemiş bir isimdir. "Büyük günah" mânasında kullanılan kebire (çoğulu kebâir), farklı tanımlarının ortak noktaları dikkate alınıp "dinen yasaklandığı konusunda kesin delil bulunan ve hakkında dünyevi veya uhrevi ceza öngörülen davranış" şeklinde tanımlanabilir. Bunun dışında kalan kötü davranışlara da sagire (küçük günah) denir.
Mutluluk Nedir? Huzur Nedir?
Mutluluk Çoğumuz mutsuz olduğunu düşünür; halbuki sorunu mutsuz olması değil, huzursuz olmasıdır.

Mutluluğu, basit ve küçük şeylerle elde edebiliriz; huzurlu olmak için daha gayretli olmamız gerekiyor. Aslında tam anlamıyla huzurlu olmak da hiç bir yaşayana nasip olmaz, fakat huzurlu olmak için gösterilen gayret, güzel yaşamamızı sağlar.
Evlilik Nedir? Evliliğe Ne Zaman Hazır Oluruz?
Evlilik Evlilik nedir? Evlilik için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir? Kaç yaşında evlenmeliyim? Evlendikten sonra mutlu olur muyum? Mutlu bir evlilik için ne yapmam gerekiyor? İmam nikahı nedir? Neden imam nikahı kıyarız? Bu sorular, belki de hayatımızın en önemli sorularıdır. Bu soruları kendimize sormaya başladığımızda, artık geleceğimizle ilgili çok önemli bir karar almak üzereyiz; hayatımızı, bildiklerimizi kökünden değiştirecek bir karar!
Disosiyatif Bozukluk Nedir?
Disosiyatif Bozukluk Disosiyatif bozukluk, çeşitli ruhsal sıkıntılar veya travmatik olaylarla bireyde bilinç- bellek- ve kimlik sorunlarının ortaya çıkması anlamına gelir.

Bu hastalarda yapılan bütün tetkik ve incelemelere rağmen, bu belirtilere neden olabilecek bir beyin rahatsızlığı bulunamaz. Çocukluk döneminde yaşanmış travma ile disosiyatif belirtiler arasında belirgin bir ilişki bulunmaktadır.
Konversiyon Bozukluğu Nedir?
Konversiyon Bozukluğu Bazen nedenini bilmediğimiz sebeplerden dolayı kendimizde veya çevremizdeki bir kişide bir tuhaflık görürüz; nefes alamama, korku, bazı organların istem dışı hareket etmesi... Doktorlar herhangi bir teşhis koyamazlar, izlemeye alırlar. Sorun ruhsaldır, adı da "Konversiyon (döndürme) bozukluğu dur".